Info Bestill hekkplanter nå og velg selv leveringsuke. Vi leverer planter til Vestlandet hele sommeren.

Direkte fra planteskolen
Vekstgaranti
Kort, faktura eller delbetaling
Telefon: 7598 7002
Kontakt oss her

Planting av hekkVeiledning til planting av mindre hekkplanter (30 - 140 cm):

1: Trekk en snor i en rett linje der hekken skal være. Snoren brukes som en guide for å gi deg en rett hekk

2: Grav en lang renne langs snoren i hele hekkens lengde - ca. ett spadestikk i bredden og to spadestikk i dybden - ca 40 cm. Det må være så dypt at det er rikelig med plass til hekkplantens røtter, uten at de bøyes

3: Jorden på bunnen av rennen må løsnes

4: Still hekkens røtter i et kar med vann i 10 minutter (kun barrotsplanter)

5: Legg plantene langs grøften 20-25 cm fra hverandre (for bruk i klippet hekk)

6: Nå plasseres en og en plante i grøften. Det er lettest å være to personer om arbeidet. En kan holde planten, mens den andre fyller i jord

7: Det er viktig at planten står i samme dybde i jorden som den gjorde da den vokste på planteskolen. Jorden må ikke gå mer enn 1-2 cm over toppen av roten, altså overgangen mellom roten og plantens stamme, ellers kan planten råtne

8: Fyll jord i plantehullet og sikre at plantene står på en rett linje og har omtrent den samme høyden. Press jorden sammen foten, slik at det blir god kontakt mellom jord og røtter

9: Vann grundig

 

Ferdighekk og høye hekkplanter (150 cm +)

1: Tidsplan

Det er viktig å forberede plantingen, så alt er klart. Plantene må plantes innenfor et døgn etter mottakelsen for å sikre at de ikke tørker ut eller blir utsatt for fysiske påvirkninger, som går ut over etableringen.

2: Forarbeid

Plantejorden må være god markjord, ikke for leirete og uten kompost. Grav en ca 40 cm bred og 30 cm dyp renne. Deretter løsnes jorden i bunnen av rennen for å sikre luftskifte og drenering. Den løse jorden sikrer en rask etablering av nye røtter, slik at plantene gror fast raskt.

3: Plantene

Det forekommer variasjoner i hekkplantenes grensetting. Derfor er det viktig å være omhyggelig ved plantingen. Plantene plasseres foran rennen og danderes før de settes sammen. Det er især viktig at de blir dreid med de klippete sidene utover.

4: Planting og antall pr. løpende meter

Plantene plasseres i rennen med planteavstanden 2,5 plante pr. m. for buskete typer, som liguster, eller med 3 planter pr. m. for enstammede arter som bøk. Plantene settes slik at jordklumpen dekkes av ca. 3 cm jord, ikke dypere. Nettet må bli sittende rundt rotklumpen.

5: Vann er svært viktig

Vann er altavgjørende for plantenes vekst, både ved etablering og især de første årene. Når plantene står godt i rennen fylles den 1/3 med jord, og fylles deretter opp med vann. Dette sikrer at jorden faller godt sammen rundt rotklumpen. Når vannet har sunket, fylles rennen opp med jord, og jorden tråkkes til rundt klumpen, så planten står fast. Det vannes på nytt.

6: Vindblåste steder

På særlig forblåste steder kan det være hensiktsmessig å støtte plantene med en plastbelagt tråd mellom noen kraftige stolper. Den optimale støtten oppnås ved å plassere tråden i ca. 1 m høyde, og med 2 m mellom stolpene.

7: Retting

Når hekken er satt ferdig, er det lurt å stusse den lett i toppen og på sidene, sånn at den får en pen finish uten strittende grener.

8: Pleie

Hekken passes fremover som en vanlig hekk, med gjødsling og klipping. Det er imidlertid svært viktig å vanne hekken godt, spesielt de første årene. I sommerhalvåret må det vannes grundig hver 6-8 dag i perioder uten vesentlig nedbør. Gjennomvanning kan kreve opptil 10-12 liter vann pr. plante.

Ved å legge ut dryppslange kan vannforbruket reduseres - pass på overvanning!